"enroll patients" — Słownik kolokacji angielskich

enroll patients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisz pacjentów
  1. enroll czasownik + patient rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The community group decided to go ahead with the study anyway and quickly enrolled more than 400 patients.

powered by  eTutor logo