"enjoy wearing" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić nosić
  1. enjoy czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    He wanted the men to look like they're wearing clothes they enjoy wearing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo