"enjoy the company" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "enjoy the company" po angielsku

"enjoy the company" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy the company kolokacja
Popularniejsza odmiana: enjoy one's company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić spółkę
  1. enjoy czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the kids would not enjoy the company of their father for long.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo