"enjoy one's company" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "enjoy one's company" po angielsku

"enjoy one's company" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy one's company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić czyjś spółka
  1. enjoy czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the kids would not enjoy the company of their father for long.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo