Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"enjoy discussions" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy discussions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić dyskusje
  1. enjoy czasownik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many students enjoy such discussions and find them motivating.