BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"end one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec czyjś udział
  1. end czasownik + participation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She has since ended her participation in the program.

powered by  eTutor logo