"encouraged with" — Słownik kolokacji angielskich

encouraged with kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcany z
  1. encourage czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    On the other hand, he was encouraged with his success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo