"encourage with" — Słownik kolokacji angielskich

encourage with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać z
  1. encourage czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    On the other hand, he was encouraged with his success.

    Podobne kolokacje: