ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage within" — Słownik kolokacji angielskich

encourage within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj wewnątrz
  1. encourage czasownik + within przyimek
    Zwykła kolokacja

    This encourages the development of rich community within the group.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo