"encourage traders" — Słownik kolokacji angielskich

encourage traders kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj handlowców
  1. encourage czasownik + trader rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That encouraged professional traders to sell the futures, while purchasing the underlying stocks today, triggering the rally.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo