"encourage tolerance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź tolerancję
  1. encourage czasownik + tolerance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He strengthened the central government, encouraged religious tolerance, reformed the tax system, promoted trade, and established a civil service.

powered by  eTutor logo