ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage spam" — Słownik kolokacji angielskich

encourage spam kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj spam
  1. encourage czasownik + spam rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Disclaimer: This service is not intended to encourage spam and action may be taken against individuals who enter the personal details of another individual without their permission.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo