ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage skepticism" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj sceptycyzm
  1. encourage czasownik + skepticism rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That makes it all the harder to understand why Mr. Yeltsin would say anything to encourage skepticism now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo