"encourage shoppers" — Słownik kolokacji angielskich

encourage shoppers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj kupujących
  1. encourage czasownik + shopper rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her recommendations are expected to recommend increasing the cost of out-of-town parking to encourage shoppers back into town centres.