ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage reuse" — Słownik kolokacji angielskich

encourage reuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj ponowne wykorzystanie
  1. encourage czasownik + reuse rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A blueprint for waterfront development in Greenpoint, drawn up by the Center for Community Environmental Development at Pratt Institute, encourages reuse of the tower.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo