ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage relaxation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do relaksu
  1. encourage czasownik + relaxation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are comfortable chairs by a fireplace to encourage leisure reading and relaxation.

powered by  eTutor logo