"encourage privatization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj prywatyzację
  1. encourage czasownik + privatization rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From 1999, Gaddafi encouraged economic privatization, pan-African integration, and sought better relations with the West.

powered by  eTutor logo