PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage passivity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj bierność
  1. encourage czasownik + passivity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To listeners, this spells convenience verging on luxury - and luxury encourages passivity.