"encourage partnerships" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź partnerstwa
  1. encourage czasownik + partnership rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Does the group encourage good communication and partnership with doctors?

powered by  eTutor logo