ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage parents" — Słownik kolokacji angielskich

encourage parents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj rodziców
  1. encourage czasownik + parent rzeczownik
    Silna kolokacja

    The district has encouraged parents to carry on the therapist's lessons at home.

powered by  eTutor logo