ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage members" — Słownik kolokacji angielskich

encourage members kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj członków
  1. encourage czasownik + member rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To encourage members in the development of individual farming programs.

powered by  eTutor logo