PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage legislators" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj ustawodawców
  1. encourage czasownik + legislator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While he desired a tax code that would preclude the need for the state to borrow money, he encouraged legislators to keep taxes as low as possible.