PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage individuality" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj indywidualność
  1. encourage czasownik + individuality rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There should be much more of an opportunity to study the arts at a young age as it encourages creativity and individuality.