PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage flexibility" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj giętkość
  1. encourage czasownik + flexibility rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It strives to provide a climate that nurtures the holistic development in an environment that is trusting and spontaneous and encourages flexibility, celebration and recognition.