ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage exports" — Słownik kolokacji angielskich

encourage exports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do eksportów
  1. encourage czasownik + export rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the tax cut bill, software giants like Microsoft were able to win a break intended to encourage exports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo