"encourage during" — Słownik kolokacji angielskich

encourage during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać podczas
  1. encourage czasownik + during przyimek
    Zwykła kolokacja

    The school is about to offer a summer program to encourage reading during vacation.

    Podobne kolokacje: