PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage citizenship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź obywatelstwo
  1. encourage czasownik + citizenship rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The primary purpose of the Fourth Degree is to foster the spirit of patriotism and to encourage active Catholic citizenship.