ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage bloom" — Słownik kolokacji angielskich

encourage bloom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj kwiat
 1. encourage czasownik + bloom rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  If all else fails, sprinkle a handful or two of wood ashes around the crowns to see if that will encourage bloom.

  Podobne kolokacje:
 2. encourage czasownik + Bloom rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  If all else fails, sprinkle a handful or two of wood ashes around the crowns to see if that will encourage bloom.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo