"encourage authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj władze
  1. encourage czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We will encourage local authorities to sell their airports.

    Podobne kolokacje: