PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage attendance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj frekwencję
  1. encourage czasownik + attendance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The high school proved very popular among all social classes, and it encouraged attendance at lower level schools.