"encourage alliances" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź przymierza
  1. encourage czasownik + alliance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In fact, many Shin'a'in Clans encouraged such alliances so that there would be couples available to adopt parent less children.

powered by  eTutor logo