"encourage acceptance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj akceptację
  1. encourage czasownik + acceptance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To encourage wide acceptance, Mr. Putin has been pitching the system during foreign visits, asking for collaboration and financial support.

powered by  eTutor logo