"encourage abstinence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj wstrzemięźliwość
  1. encourage czasownik + abstinence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Adventists believe in and encourage abstinence for both men and women before marriage.

    Podobne kolokacje: