PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"encourage Christians" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj chrześcijan
  1. encourage czasownik + christian rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The purpose of the organization was to encourage, equip and empower Christians serving in public education.