PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"encourage Catholics" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj katolików
  1. encourage czasownik + catholic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Anti-Catholicism in this period encouraged Catholics to create modern Catholic education systems to preserve their traditions.