"encompass design" — Słownik kolokacji angielskich

encompass design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogarnij projekt
  1. encompass czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It has since evolved into a full service design firm with work encompassing brand, design and engineering.

    Podobne kolokacje: