"emitować obligacje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "emitować obligacje" po polsku — Słownik angielsko-polski

emitować obligacje

  1. issue bonds  

"emitować obligacje" — Słownik kolokacji angielskich

issue bonds kolokacja
  1. issue czasownik + bond rzeczownik = emitować obligacje
    Bardzo silna kolokacja

    Now that many bonds can be issued in less than two weeks.

    Podobne kolokacje: