PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"emergency intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): awaryjna interwencja
  1. emergency rzeczownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One emergency intervention which has been applied is an immediate caesarean section.