"embarrassing picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprawiając w zakłopotanie obraz
  1. embarrassing przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Along with the names, the list provided the locations of the blackmail items, either incriminating documents or embarrassing pictures.

powered by  eTutor logo