BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"embarrassing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

embarrassing przymiotnik

embarrassing + rzeczownik
Kolokacji: 53
embarrassing moment • embarrassing question • embarrassing situation • embarrassing loss • embarrassing defeat • ...
czasownik + embarrassing
Kolokacji: 5
prove embarrassing • find embarrassing • consider embarrassing • avoid embarrassing • become embarrassing
przysłówek + embarrassing
Kolokacji: 21
most embarrassing • potentially embarrassing • particularly embarrassing • politically embarrassing • highly embarrassing • ...
embarrassing + przyimek
Kolokacji: 3
embarrassing for • embarrassing to • embarrassing in

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.