"eloquent way" — Słownik kolokacji angielskich

eloquent way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elokwentna droga
  1. eloquent przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A huge big mountain of ice seems to be the most eloquent way of describing where we are.

    Podobne kolokacje: