"elitist sport" — Słownik kolokacji angielskich

elitist sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elitarystyczny sport
  1. elitist przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have considered it an elitist sport, often played in an atmosphere unfriendly to outsiders.

    Podobne kolokacje: