"eliminate at this stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyeliminuj na razie
  1. eliminate czasownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One team is eliminated at this stage while the winning team advances to the final.

podobne do "eliminate at this stage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "eliminate at this stage" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne