"efficient operator" — Słownik kolokacji angielskich

efficient operator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawny operator
  1. efficient przymiotnik + operator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What had to be done to such indolent people to change them into efficient operators like Nathan and his 3 companions?