"effectively run" — Słownik kolokacji angielskich

effectively run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skutecznie pobiec
  1. run czasownik + effectively przysłówek
    Silna kolokacja

    "A lot of people just think you're playing store, but these shops have to be effectively run to survive."

powered by  eTutor logo