"effectively get" — Słownik kolokacji angielskich

effectively get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skutecznie dostań
  1. get czasownik + effectively przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They are effectively getting everything they want and giving nothing at all in return!