BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"effective weapon" — Słownik kolokacji angielskich

effective weapon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna broń
  1. effective przymiotnik + weapon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I think we finally found an effective weapon against America.

powered by  eTutor logo