MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"effective vaccine" — Słownik kolokacji angielskich

effective vaccine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna szczepionka
  1. effective przymiotnik + vaccine rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No effective vaccine for the disease has yet been developed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo