"effective step" — Słownik kolokacji angielskich

effective step kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny krok
  1. effective przymiotnik + step rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sunblock is an effective first step for controlling dark patches.

    Podobne kolokacje: