MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"effective ruler" — Słownik kolokacji angielskich

effective ruler kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny władca
  1. effective przymiotnik + ruler rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He appeared to be too young for an effective ruler.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo